25 results found

Kaikoura Skatepark
Kaikoura District Council
Kaikoura District Council
Kaikoura Skatepark

Kaikoura, Kaikoura

Skate Parks

Hapuku Lake
NZPlaces
NZPlaces
Hapuku Lake

Puhi Puhi, Kaikoura

8

Kaikoura Lookout
NZPlaces
NZPlaces
Kaikoura Lookout

South Bay, Kaikoura

1

Kaikoura Seal Colony - Point Kean
NZPlaces
NZPlaces
Kaikoura Seal Colony - Point Kean

South Bay, Kaikoura

2

Kaikoura Visitor Information Centre
NZPlaces
NZPlaces
Kaikoura Visitor Information Centre

Kaikoura, Kaikoura

Community Halls

3

Mayfair Theatre  Kaikoura
NZPlaces
NZPlaces
Mayfair Theatre Kaikoura

Kaikoura, Kaikoura

Community Halls

1

Kaikoura Museum
NZPlaces
NZPlaces
Kaikoura Museum

Kaikoura, Kaikoura

Museums

1

Hinau Track
NZPlaces
NZPlaces
Hinau Track

Kaikoura Flat, Kaikoura

Walks

Ohau Point
NZPlaces
NZPlaces
Ohau Point

Seaward Valley, Kaikoura

Walks

1

Dive Kaikoura
NZPlaces
NZPlaces
Dive Kaikoura

Kaikoura, Kaikoura

1

Papatea Fault Escarpment
NZPlaces
NZPlaces
Papatea Fault Escarpment

Waipapa Bay, Kaikoura

Kaikoura Peninsula Walkway
NZPlaces
NZPlaces
Kaikoura Peninsula Walkway

South Bay, Kaikoura

Walks

11

Karaka Lobster
NZPlaces
NZPlaces
Karaka Lobster

Seaward Valley, Kaikoura

Premier Helicopter Whale Watch
NZPlaces
NZPlaces
Premier Helicopter Whale Watch

Kaikoura, Kaikoura

7

Kaikoura Cheese
NZPlaces
NZPlaces
Kaikoura Cheese

Kaikoura, Kaikoura

Kaikoura Whalewatch
NZPlaces
NZPlaces
Kaikoura Whalewatch

Kaikoura-Okarahia Stream, Kaikoura

3

Fyffe House
NZPlaces
NZPlaces
Fyffe House

South Bay, Kaikoura

3

Kaikoura Seal Swimming Tour
NZPlaces
NZPlaces
Kaikoura Seal Swimming Tour

Kaikoura, Kaikoura

3

Kaikoura - Experience Dolphins
NZPlaces
NZPlaces
Kaikoura - Experience Dolphins

Kaikoura-Okarahia Stream, Kaikoura

1

Hislop's Wholefood Cafe
NZPlaces
NZPlaces
Hislop's Wholefood Cafe

Kaikoura-Okarahia Stream, Kaikoura

Emporium
NZPlaces
NZPlaces
Emporium

Kaikoura-Okarahia Stream, Kaikoura

Golf Courses

Pier Hotel
NZPlaces
NZPlaces
Pier Hotel

South Bay, Kaikoura

1