22 results found

Waihau Bay - Boy Film Set
NZPlaces
NZPlaces
Waihau Bay - Boy Film Set

Waihau Bay, Opotiki

Community Halls

1

Opotiki Skatepark
Opotiki District Council
Opotiki District Council
Opotiki Skatepark

Opotiki, Opotiki

Skate Parks

Maraenui Pa
NZPlaces
NZPlaces
Maraenui Pa

Hawai, Opotiki

Community Halls

6

John Burdett Park
Opotiki District Council
Opotiki District Council
John Burdett Park

Opotiki, Opotiki

Parks

Lottin Point
NZPlaces
NZPlaces
Lottin Point

Opotiki-Potaka, Opotiki

4

Tarawa Park
Opotiki District Council
Opotiki District Council
Tarawa Park

Opotiki, Opotiki

Parks

Princess Street Reserve
Opotiki District Council
Opotiki District Council
Princess Street Reserve

Opotiki, Opotiki

Reserves

War Memorial Park
Opotiki District Council
Opotiki District Council
War Memorial Park

Opotiki, Opotiki

Parks

Hukutaia Domain Opotiki
NZPlaces
NZPlaces
Hukutaia Domain Opotiki

Otara, Opotiki

Museums

8

Opotiki Golf Course
Ryan Peterson
Ryan Peterson
Opotiki Golf Course

Opotiki, Opotiki

Golf Courses

Tauranga Bridge
NZPlaces
NZPlaces
Tauranga Bridge

Waiotahi Valley, Opotiki

Walks

4

Ohiwa village
NZPlaces
NZPlaces
Ohiwa village

Waiotahi-Ohiwa, Opotiki

Walks

3

Ohiwa Harbour
NZPlaces
NZPlaces
Ohiwa Harbour

Waiotahi-Ohiwa, Opotiki

5

Opotiki Information Centre
NZPlaces
NZPlaces
Opotiki Information Centre

Opotiki, Opotiki

3

The Nut House - Pacific Coast Macadamias
NZPlaces
NZPlaces
The Nut House - Pacific Coast Macadamias

Te Kaha, Opotiki

Gardens

2

Whangakopikopiko - Tern Island
NZPlaces
NZPlaces
Whangakopikopiko - Tern Island

Waiotahi-Ohiwa, Opotiki

1

Torere Beach
NZPlaces
NZPlaces
Torere Beach

Torere, Opotiki

Waihau Bay Charters and Kayaks
NZPlaces
NZPlaces
Waihau Bay Charters and Kayaks

Waihau Bay, Opotiki

1

Waioeka River
NZPlaces
NZPlaces
Waioeka River

Waiotahi Valley, Opotiki

East Cape Scenic Route
NZPlaces
NZPlaces
East Cape Scenic Route

Opotiki, Opotiki

1

Opotiki Heritage and Agricultural Society
NZPlaces
NZPlaces
Hotmail
NZPlaces
NZPlaces
Hotmail

Waihau Bay, Opotiki

2