7 results found

Kaikoura Seal Swimming Tour
NZPlaces
NZPlaces
Kaikoura Seal Swimming Tour

Kaikoura, Kaikoura

3

Premier Helicopter Whale Watch
NZPlaces
NZPlaces
Premier Helicopter Whale Watch

Kaikoura, Kaikoura

7

Dive Kaikoura
NZPlaces
NZPlaces
Dive Kaikoura

Kaikoura, Kaikoura

1

Kaikoura Whalewatch
NZPlaces
NZPlaces
Kaikoura Whalewatch

Kaikoura-Okarahia Stream, Kaikoura

3

Ohau Point
NZPlaces
NZPlaces
Ohau Point

Seaward Valley, Kaikoura

Walks

1

Kaikoura - Experience Dolphins
NZPlaces
NZPlaces
Kaikoura - Experience Dolphins

Kaikoura-Okarahia Stream, Kaikoura

1

Kaikoura Seal Colony - Point Kean
NZPlaces
NZPlaces
Kaikoura Seal Colony - Point Kean

South Bay, Kaikoura

2