6 results found

Arataki Park Skate Park
Tauranga City Council
Tauranga City Council
Arataki Park Skate Park

Mount Maunganui, Tauranga City

Skate Parks

10

Mount Maunganui Vert Ramp
Tauranga City Council
Tauranga City Council
Mount Maunganui Vert Ramp

Mount Maunganui, Tauranga City

Skate Parks

10

Otumoetai Skatepark
Tauranga City Council
Tauranga City Council
Otumoetai Skatepark

Otumoetai, Tauranga City

Skate Parks

Mount Maunganui Skatepark
Tauranga City Council
Tauranga City Council
Mount Maunganui Skatepark

Mount Maunganui, Tauranga City

Skate Parks

Carlton Street ReserveOtumoetai Skate Park
Tauranga City Council
Tauranga City Council
Carlton Street ReserveOtumoetai Skate Park

Bellevue, Tauranga City

Skate Parks

Papamoa Skatepark
Tauranga City Council
Tauranga City Council
Papamoa Skatepark

Papamoa Beach, Tauranga City

Skate Parks